Điều khiển máy chiếu

Điều khiển tử xa dùng cho tất cả các loại máy chiếu: sony, NEC, hitachi, panasonic, benq, acer, toshiba, 3M, .....Remote

Điều khiển máy chiếu đa năng

Giá: 828,000 đ
Điều khiển máy chiếu đa năng , remote đa năng máy chiếu, Bảo Hành 3 tháng

Điều khiển Sony

Giá: 920,000 đ
 Điều khiển máy chiếu sony , remote máy chiếu Sony, Hàng chính hãng, Bảo Hành 3 tháng

Điều khiển máy chiếu panasonic

Giá: 920,000 đ
Điều khiển máy chiếu panasonic  remote panasonicHàng chính hãng, Bảo Hành 3 tháng

Điều khiển 3M

Giá: 966,000 đ
Bán Điều khiển máy chiếu 3M, Remote máy chiếu 3M, Hàng chính hãng, Bảo Hành 3 tháng

Điều khiển màn chiếu

Giá: 1,150,000 đ
Điều khiển màn chiếu điện, Remote màn chiếu điện, Hàng chính hãng, Bảo Hành 3 tháng

Điều khiển optoma

Giá: 920,000 đ
Điều khiển máy chiếu optoma, remote Optoma, Hàng chính hãng, Bảo hanh 3 tháng

Điều khiển Inforcus

Giá: 805,000 đ
Điều khiển máy chiếu Infocus, remote Infocus, Hàng chính hãng, Bảo Hành 3 tháng

Điều khiển epson

Giá: 805,000 đ
Điều khiển máy chiếu Epson, remote Epson, Hàng chính hãng, Bảo Hành 3 tháng

Điều khiển Nec

Giá liên hệ
Điều khiển máy chiếu Nec, remote máy chiếu Nec, Hàng chính hãng, Bảo Hành 3 tháng

Điều khiển Toshiba

Giá liên hệ
Điều khiển máy chiếu Toshiba, remote Toshiba, Hàng chính hãng, Bảo Hành 3 tháng

Điều khiển máy chiếu HP

Giá: 805,000 đ
Điều khiển máy chiếu HP, remote máy chiếu HP, Hàng chính hãng, Bảo Hành 3 tháng  

Điều khiển máy chiếu Canon

Giá: 805,000 đ
 Điều khiển máy chiếu Conon, remote máy chiếu Conon, Hàng chính hãng, Bảo Hành 3 tháng  

Điều khiển máy chiếu sharp

Giá: 805,000 đ
Điều khiển máy chiếu Sharp, remote máy chiếu Sharp, Hàng chính hãng, Bảo Hành 3 tháng  

Điều khiển viewsonic

Giá: 805,000 đ
Hàng chính hãng Bảo Hành 3 tháng

Điều khiển Casio

call
Điều khiển máy chiếu Casio, remote máy chiếu Casio, Hàng chính hãng, Bảo Hành 3 tháng  

Điều khiển BenQ

call
Điều khiển máy chiếu BenQ, remote máy chiếu BenQ, Hàng chính hãng, Bảo Hành 3 tháng    

Điều khiển Samsung

call
Điều khiển máy chiếu Samsung, remote máy chiếu Samsung, Hàng chính hãng, Bảo Hành 3 tháng  

Điều khiển Eiki

Call
Điều khiển máy chiếu Eiki, remote máy chiếu Eiki, Hàng chính hãng, Bảo Hành 3 tháng  
Hỗ trợ trực tuyến
0984 306 784
Số 8D1 Đường Hồng Quang - Khu đô thị Đại Kim - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội - Việt Nam